Меню
Количка

Книгите на новия свят • хората на новия свят • и срещите ни с тях

Учителят

НАЙ-ГОЛЯМ В ЦАРСТВОТО НЕБЕСНО
-30 %
Brand: Учителят Model: 954-9589-32-3
Книгата съдържа 35 неделни беседи на Учителя Беинса Дуно от септември 1936 до септември 1937г. Беседите се издават за първи път.  “Онова, което спъва човека в днешния живот, това се дължи на факта, че той не е запознат с онази магнетическа сила, която работи в света. Хиляди имена са да..
5.40 лв. 3.80 лв.
НАЙ-ЛЕСНОТО
-30 %
Brand: Учителят Model: 978-954-376-132-6
Книгата съдържа 15 беседи, държани от Учителя Беинса Дуно в края на 1940 и началото на 1941г. Беседите представляват том I на ХХ година на Специалния (младежки ) окултен класа и се публикуват за първи път.  “Когато даваш, да ти е приятно. Запример, като даваш една ябълка някому, като у..
8.00 лв. 5.60 лв.
НАСТАНАЛО Е ЦАРСТВОТО БОЖИЕ
-30 %
Brand: Учителят Model: 954-8646-36-6
Книгата съдържа 17 неделни беседи от Учителя Беинса Дуно, които представляват том I от Седма серия на поредицата “Сила и живот” 1924- 1925 година. Включени са и “Наряди и упътвания” от 7 съборни дни през август 1925 в Търново. На съвременните хора трябва една права философ..
8.00 лв. 5.60 лв.
НАУКА ЗА ЖИВОТА
-30 %
Brand: Учителят Model: 954-9589-46-3
В книгата са включени 25 беседи на Учителя Беинса Дуно, държани през 1940г. Бесeдите представляват том II от ХIХ година на Общия окултен клас и се публикуват за първи път.  “Ако искаш да се занимаваш с философия, трябва да е развита горната част на челото ти. Ако нямаш философия, няма ..
4.00 лв. 2.80 лв.
НАУКАТА И ВЪЗПИТАНИЕТО
Не е наличен
Brand: Учителят Model: 954-9589-73-0
Това е първата книга, която през 1896г. написва Учителят Беинса Дуно, след завръщането си от следване в Америка. В нея се излага духовната еволюция на човека, задачите и методите за самовъзпитание и духовно развитие. Изданието се прави по по-късна редакцията на Георги Радев, поръчана лично от Учител..
3.00 лв.
НИ МЪЖ, НИ ЖЕНА
-30 %
Brand: Учителят Model: 978-954-376-062-6
Книгата съдържа беседи на Учителят Беинса Дуно от 20.11.1927г. до 22.01.1928г. В прочетената глава апостол Павел пробужда тогавашните християни да бъдат негиви подражатели, както и той е подражател на Христа. Тук се разглеждат ред въпроси, които и до днес още остават неизяснени. Това показва, че ..
7.00 лв. 4.90 лв.
Brand: Учителят Model: 954-9589-66-8
Книгата съдържа мисли на Учителя Беинса Дуно за мисията на жената.  “Когато извадиш една душа от тинята на живота, ще я измиеш, ще я целунеш и ще я върнеш в живота. Тогаз ще я целунеш. А пък сега, като срещнеш една мома, искаш да я целунеш. Това са обикновени светски целувки. Не давайт..
2.00 лв.
НОВАТА МИСЪЛ
-30 %
Brand: Учителят Model: 978-954-376-015-2
Книгата съдържа 47 беседи, които представляват 12 година на ООК, държани от Учителя Беинса Дуно през 1932-1933 година. Автентичността на стенографските записи е запазена, като беседите от 12-та до 20-та са препечатани от първото издание “Новата мисъл”-София 1947 и “Работа на природ..
14.00 лв. 9.80 лв.
НОВИТЕ СХВАЩАНИЯ НА УЧЕНИКА
-30 %
Brand: Учителят Model: 954-9589-87-0
В книгата са представени 31 беседи на Учителят Беинса Дуно, държани в края на 1924 и 1925 година. Част от беседите се публикуват за първи път по оригинали от Държавен архив. Останалите са препечатани от издадени през 1928 брошури. Автентичността на текста е запазена.  “Онези хора, у ко..
8.00 лв. 5.60 лв.
НОВИЯТ ЧОВЕК
-30 %
Brand: Учителят Model: 954-9589-58-7
Книгата съдържа 16 неделния беседи от Учителя Беинса Дуно, публикувани по ръкописен оригинал на стенограми от 1921 година.  “И тъй братството, това е субстанцията на нещата. Братството и сестринството са две най-красиви форми, които съществуват на физическия свят и по-красиви форми от ..
8.00 лв. 5.60 лв.
НОВО РАЗБИРАНЕ
-30 %
Brand: Учителят Model: 978-954-376-045-9
Книгата съдържа беседи на Учителят Беинса Дуно от 25.09.1932г. до 11.12.1932г.  Всеки човек трябва да се научи да служи на Бога. „Ами ако не може?” Ще прави усилия. Да служи на Бога, това е необходимост за човека. Казваш, че си зает с много работи, не можеш да си губиш времето. А..
6.00 лв. 4.20 лв.
НОВОТО НАЧАЛО
-29 %
Brand: Учителят Model: 978-954-376-006-0
Книгата съдържа беседи на Учителят Беинса Дуно от 05.09.1943г. до 09.01.1944г.  Щеше да бъде още по-интересно, ако имахме цялата реч, не само тази глава. Христос е държал една реч тогава. Тази глава са малки извадки. Няма една тясна връзка. Няма една тясна връзка със социалния въпрос, който ..
6.80 лв. 4.80 лв.
Показва 73 до 84 от 138 (12 страници)