УЧИТЕЛЯТ БЕИНСА ДУНО 

Учителят Беинса Дуно – пратеник на Бога, който ни дари с Божието Слово на подходящия за целта български език. В продължение на 30 години от 16 март 1914 год. Та чак до 20 декември 1944 год. Това Слово се лееше щедро и достигна до нас стенографирано и дешифрирано. Чрез Словото Той ни каза: „Вие искате да знаете кой съм аз. Аз съм онзи, който ви носи Божественото Слово. Аз кой съм никога няма да узнаете. Аз съм син на Бога, който изпълнява волята на Бога.”

ИК „Жануа’98” изпълнява волята на Бога – волята на Учителя и представя Словото Му от циклите лекции и беседи в тяхната цялост и автентичност.

Тази година на 16 март се навършват 100 години от първата беседа на Учителя - "ЕТО ЧОВЕКЪТ"от неделните беседи в едноименния том от поредицата СИЛА И ЖИВОТ.

"Могат ли, като излезем ние пред света, да кажат хората за нас: "Ето човекът"? За да се удостои човек с това име, трябва да съдържа в себе си четири неща:да е богат, да е силен, да има знания, да има добродетели. Ама ще кажете: "Какво дири тук богатството?"-Богатството е почвата, условията, при които може да се развива човек, то е почвата, в която се развива силата, последната пък внася топлина и светлина, които въздействат на растенето, на развитието. Като дойдем до знанието - то е методът, чрез който трябва да се разбира и регулира нашият живот. Добродетелта пък е целта, към която трябва да се стремим.

Ние, които следваме Иисуса, Който ни е дал достатъчно сили, трябва най-сетне да Го пуснем да влезе в нас. Сега аз ви оставям този Човек: ще Го приемете ли или разпнете, ще Го пуснете ли или ще кажете: "Не Го искаме" - този е въпросът, който трябва да решите."

 "Ето човекът" - беседа държана на 16 март 1914 г. в София.