В книгата си „Шлифоващият диаманти” Геше Майкъл Роуч ни споделя трите основни принципа, следвайки които е изградил диамантения отдел в „Андин интърнешънъл”, превръщайки го от нула в световно предприятие с годишен оборот от милиони долари. Геше Майкъл е първият американец, завършил двайсетгодишен строг курс на обучение, и след редица тежки изпити получил класическата степен геше, или магистър по будистка наука.

Първият от тези принципи се състои в това, че бизнесът трябва да е успешен: той трябва да носи пари. В Америка и в редица други страни от Запада преобладава убеждението, че да преследваш успеха и да забогатяваш е непристойно за хора, които се опитват да водят духовен живот. Според будистката мъдрост обаче парите сами по себе си не са зло; всъщност човек, който разполага със значителни ресурси, има възможност да прави много повече добро от онзи, който е лишен от тях. Въпросът по-скоро се състои в това как печелим своите пари, даваме ли си сметка какъв е техният източник, как да направим така, че да продължат да идват, и успяваме ли да съхраним нравствено отношение към парите.

Значи въпросът опира до това да печелим пари по чист и почтен начин, да си даваме ясна сметка какъв е техният източник, за можем да го запазим, и да поддържаме здрави възгледи по отношение на тях, стига, разбира се, да ги притежаваме. Докато следваме тези правила, печеленето на пари е напълно съвместимо с духовния начин на живот, дори нещо повече - те стават част от този духовен път.

Вторият принцип гласи, че трябва да се наслаждаваме на парите, т.е. трябва да се научим как да поддържаме ума и тялото си в добро здраве, докато печелим парите си. Дейността по създаване на богатство не трябва да ни изчерпва физически и психически до степен, в която ще ни е непосилно да се радваме на спечеленото. Делови човек, който съсипва здравето си, докато осъществява своя бизнес, опорочава самата цел на бизнеса.

Третият принцип се състои в това, че когато решим да приключим своя бизнес, трябва да можем да погледнем назад и честно да си кажем, че годините, които сме му посветили, не са били лишени от смисъл. Всяко делово начинание, с което се заемаме, рано или късно приключва, както всъщност се случва и с живота ни. Затова в най-важната част на този бизнес, в самия му край, когато погледнем назад към всичко, което сме постигнали, е необходимо да видим, че сме действали и сме управлявали своя бизнес по начин, който има трайно значение, че сме оставили светла диря в нашия свят.

И за да обобщим, целта на бизнеса и на древната тибетска мъдрост, както и всъщност на всички човешки стремления, е да се обогатим – да постигнем благоденствие, вътрешно и външно. Можем да се наслаждаваме на това благополучие само ако поддържаме висока степен на физическо и психично здраве. И в хода на целия си живот трябва да търсим начини да наситим това благополучие със значимост в един по-общ смисъл.

 

Геше Майкъл Роуч

„Шлифоващият диаманти”