Съществуват четири правила, определящи как отпечатъците от миналото „разцъфват” в ума ви и по този начин ви карат да видите, че нещата около вас се случват именно така, а не другояче. Тази древна тибетска мъдрост обяснява в книгата си „Шлифоващият диаманти” Геше Майкъл Роуч. Той е първият американец, завършил двайсетгодишен строг курс на обучение, и след редица тежки изпити получил класическата степен геше, или магистър по будистка наука. Прилагайки тези принципи  е изградил диамантения отдел в „Андин интърнешънъл”, превръщайки го от нула в световно предприятие с годишен оборот от милиони долари.

 

  1. Общото съдържание на изживяното, наложено ви от даден ментален отпечатък, трябва да съответства на общото съдържание на първоначалния отпечатък.

Или с други думи - един отпечатък, оставен във вашия ум посредством дадено ваше негативно действие – нещо, което сте извършили във вреда на друг човек – като резултат може само да ви застави да възприемете нещо като неприятно преживяване. А отпечатък, оставен от предприето положително действие – нещо, което сте извършили за благото на друг - като резултат може само да ви накара да възприемете нещо като приятно изживяване. Казано по-просто, едно негативно действие може да доведе единствено до негативен резултат, а едно позитивно действие - само до позитивен резултат. Вероятно това е имал предвид Иисус, когато е рекъл: „Бере ли се грозде от тръни, или смокини от репей?” (От Матея свето Евангелие 7: 16 – бел.прев.)

 

  1. Силата на отпечатъка непрестанно нараства по време на неговото пребиваване в подсъзнанието; т.е. докато този отпечатък узрее и ни застави да изпитаме някакво изживяване, било то добро или лошо.

Дори съвсем незначителни или почти неволни действия могат да предизвикат невероятно силни бъдещи възприятия.

 

  1. Никое изживяване не се случва, ако първо не е посят менталният отпечатък, който да го поражда.

Идеята тук е, че всяко наше изживяване е предизвикано от предварителен отпечатък. Всичко около нас – било то хора, обекти, събития, или дори собствените ни мисли – са породени от определен отпечатък в нашия ум. Този отпечатък навлиза в нашето съзнание и ни заставя да го възприемем.

 

  1. Щом даден отпечатък е посят в нашия ум, той непременно трябва да доведе до определено изживяване; нито един отпечатък не се губи.

Правило №4 е като обърнато правило №3, т.е. ако е вярно, че нито едно изживяване не се случва, ако няма предварителен отпечатък, който да го поражда, също така е вярно, че след като един отпечатък е посят в нашия ум, той неизменно трябва да доведе до определено изживяване. Отпечатъците никога не се похабяват; те винаги водят до резултат, винаги пораждат у нас определено възприятие.

 

От всички идеи в настоящата книга тази е най-важната, ключова за постигане на успех в деловия и в личния живот.

Дори и едно относително маловажно действие, предприето с пълната осъзнатост за това как отпечатъците ни заставят да виждаме света - иначе „неутрален”, или „пуст” - такъв, какъвто го виждаме, води до огромни резултати.

 

Геше Майкъл Роуч

„Шлифоващият диаманти”