Същността на мъжа или жената не се променя от националността им. Не се променя от културата, от религията! Така че, ако във Вашия град, във Вашата страна определен начин на поведение е последна мода и образец за подражание, но е несъвместимо с поведението, с базовия интерес на самката или на самеца, за жителите това ще приключи много тъжно. Това пише в книгата си „Опитът на един глупак – 2” Мирзакарим Санакулович Норбеков.

Не се стремете сляпо да подражавате, старайте се да разнищите нещата! Мислещият човек става пастир на живота си. А този, който подражава на околния свят, ще стане поредното говедо в това голямо стадо.

В природата няма такова нещо, като двама да се съберат и да снесат едно яйце през целия си живот. Тогава на Земята не би останало нищо живо. За да се запази нацията, семейството трябва да има три и половина деца.

Така че най-страшната култура е културата на изчезващата нация.

 

! Наш общ с Вас враг №1 е нуждата от готови препоръки, желанието да имаме готови инструкции за всяка жизнена ситуация!

 

Не съществуват, скъпи мой читателю, препоръки за успех. Някой е подготвил решението, ти сляпо си изпълнил това решение и… ще станеш най-нещастния човек, фалирал до дупка.

Изкуството да се мисли е къде-къде по-сигурна опора в живота, отколкото триста тома препоръки. Ако се окажете в някакво трудно положение и нямате готово решение, от подръчни материали моментално направете свой учител, свой наставник, който има отговор.

Посредством възможностите на наставника си определете размерите на проблема пред Вас и стигнете до оптималното решение! А какви са тези наставници, тези учители?

Учителите, живели дълги епохи, минали за милиарди години през огън и вода. Учителите, доказали със съществуването си, че са най-близко до истината. Тези учители са онова, което е проверено от времето, онова, което съществува.

Това са законите на Вселената! Това са законите на макро- и микросвета! Учете се да правите аналогии, учете се да пренасяте и да прилагате знания от една сфера в друга.

 

Мирзакарим Норбеков

„Опитът на един глупак – 2”