Науката за Духа зачерква всички останали! Пред нея другите науки не работят! Пред нея никакви други закони не работят! Защото нашият Дух – това е частица от Господ. И когато постигнем знание за Господ. И заедно с това при нас с Вас започват да се проявяват Божествените възможности. Това пише в книгата си „Опитът на един глупак – 2” Мирзакарим Санакулович Норбеков.

 

Човешкият Дух дава на своя притежател колосални възможности. Малцина от Вас знаят на какво е способен този Дух. Духът дава свобода на волята. Вие дори разбирате ли, какво значи свобода на волята? Постарайте се да го осъзнаете…

Иисус казва: „Ако някой каже на тая планина: дигни се и се хвърли в морето, и не се усъмни в сърцето си, а повярва, че ще стане по думите му - ще му се сбъдне, каквото и да каже.” (Марк 11:23) Разбирате ли?

 

! Висшата цел на беседата ни с Вас е да поемем пътя в търсене на своя Дух, да поемем по пътя на постигане на Духа!

На какво ще се опираме? Върху три основи: върху тялото, върху разума, върху душата.

Когато тялото, разума, душата укрепват, те произвеждат сила. Тази сила се натрупва капка по капка и се превръща в езерото, наречено воля. И това езеро започва да се превръща в океана, наричан Дух.

 

! Свободата на тялото – Вашата материална свобода – е нещо доста лесно. Това е най-простото! Трудното е свободата на разума. Още по трудна е свободата на душата. Най-трудното е свободата на Духа. На всекиго от Вас ще са му потребни всичките тези четири свободи!

 

Когато Духът едва-едва започва да се събужда, човек започва да усеща появата на въпроси… Защо? Защо? Защо? Хиляди Защо!

Така на Вас за пръв път Ви се явява Бог, отразява се в тези Ваши „защо”…

Посредством разума е невъзможно да бъде разбран Господ. Посредством душата няма да Го познаеш. Посредством тялото още по-малко, то си няма никаква представа.

А когато Го погледнете посредством Духа, изведнъж ще усетите, че пред вас е Той! … Той говори с вас! Постарайте се да го прочувствате, не изпускате този момент…

 

Скъпи мои! Родни мои! Точно в този момент Вашият покорен слуга изпитва огромна тъга… просто вселенска скръб. Защото за огромно съжаление повечето от вас не разбраха току що за какво говорихме.

Разбира се не Вие… другите… Точно Вие раз-брах-те… Е, дай Боже! Да Ви дава Господ…

 

Във връзка с това ще ми разрешите да продължа. Въпреки че за Вас това си е тежка тема…

Когато Вашият покорен слуга Ви каза, че Вие откривате за себе си Божествените възможности, се имаше предвид не че Вие ставате Господ… ставаше въпрос за това, че

 

! ВИЕ ВСЪЩНОСТ СТЕ ГОСПОД! Всеки от вас!

 

Това не са просто красиви думи, хора.

Вие на мое място бихте могли също да приказвате колкото си искате красиви думи.

Но за мен това не са просто красиви думи. Това е моя олтар.

Всеки от Вас е Бог.

Ще ми се да кажа на всекиго от вас: „Господ не седи някъде там в облаците, с брада и колелце от някаква светлина около главата… Ти самият си Господ! Нито повече, нито по-малко!”

Представете си, че Господ има човешка фигура, човешко тяло, всяка негова клетка е човек. Всеки един от нас. Всички ние. От тези милиарди клетки е създаден Господ Бог.

Във всекиго от нас е вложена частица от Господ Бог!

Туморната клетка също е тумор, уважаеми! Клетката Господ също е Господ.

Само че за съжаление ние с вас сме някакви изсушени, болни клетки… Ако пък познаем себе си, то ето тази частица светлина ще се разгори по-ярко! И Господ ще стане по-силен!

Преди да признаем себе си за Бог, за частичка Господ Бог, първо трябва да усетим, какво представлява Господ. А за това трябва да усетим, какво е доброто, светлината, любовта… Защото тези неща означават едно и също, скъпи мои! Едно и също!

 

Ние с Вас разглеждахме техниката за получаване на най-добрите съвети от най-добрите наставници за постигането на най-добрите резултати за всички проблеми във Вашия живот…

Ако сте религиозен, вземете, моля, Вашите представи, чувства, понятия за Бога като свой наставник!

Онова, което във Вас не съответства на Бога, е от дявола. Онова във Вас, което има според Вас сходство с Бога, е от Господ.

Ето Ви още един учител!

Добре си помислете: какво е свойствено за Бога и какво не е свойствено за Вас? И обратното: кое не е свойствено на Бога и е свойствено за Вас? Ако намирате в себе си тези разлики, те трябва да бъдат премахнати!

 

! Как да се премахнат? Като престанете да вършите лоши неща, да вършите не свойственото за Бога! Просто да престанете.

Как да засилим хубавото? Като започнем да вършим онова, което е свойствено за Бога! Просто да започнете да го вършите.

 

Може ли Господ да мрази някого? Господ е любов! Открийте в себе си омраза, намерете в себе си любов!

Господ обижда ли някого? Таи ли зло към някого? Намерете в себе си обидата, намерете в себе си прошката!

Господ може ли да отпуска безпомощно ръце? Не! В ръцете си държи абсолютно всичко и нищо не изпада от ръцете Му!

Или някога чували ли сте например Господ да работи някъде? Като наемен работник… счетоводител… инженер… добре де, като първи заместник? Не? А като генерален директор? Не!

Той не се подчинява на никого! Той е владетел на живота! А Вие, след като имате Божествени възможности, се занимавате с един Господ знае с какво!

Ако имате някакъв конфликт между себе си и околния свят, надникнете, моля, в Господ, надникнете в себе си. Открийте разликата!

В Библията е казано, че човек е сътворен по образ и подобие Божие. Ето Ви отговор на всички Ваши въпроси.

Сравнете себе си с Господ Бог! Като изучавате Господ, можете да научите, в какво изоставате от Него.

 

Имайте предвид, какво ни говори всяка религия по света?

Ако сте мюсюлманин – Коранът говори. Ако сте християнин – Библията говори. Ако сте юдей – Петокнижието говори. Какво?

Обикни себе си! Започни да уважаваш себе си! Ако няма за какво – намери за нещо, но въпреки всичко обичай и уважавай!

Вие точно това разбирате ли го?

 

! Никъде не е казано: „Страдай!” Никъде не е казано: „Мрази себе си!” Никъде не е казано: „Съмнявай се в себе си!” Никъде в свещените книги не е казано, че си нищожество! Възлюби ближния си, като самия себе си – обърнете внимание!

 

В стари времена книгите са били малко, хартия е имало още по-малко! В свещените книги е събрана мъдростта на много-много-много хилядолетия, разбирате ли го?

Свещените книги са цели книги с пояснения за техниката на поведение! И навсякъде има ясен инструктаж, как да се постъпва при различни обстоятелства!

Вашият покорен слуга не е религиозен деец. Би ми се щяло, но нямам лично познанство с Господ Бог. И тук с Вас разглеждаме религията единствено от гледна точка на науката!

 

Вашите възможности са безгранични, която и страна от живота да вземете – вие можете всичко! Дори не можете да си представите, какво могъщество е скътано във вашето съзнание! Ако имате някакви проблеми, те са единствено поради това, че не познавате възможностите си!

 

! Обичайте, творете, съзидавайте – това е заложено във Вас!

Да виждаш, да чувстваш, да повеляваш  – това е заложено във Вас!

 

Казвам Ви го като практик, когото вече с малко неща можете да учудите!

Но когато виждам, че страдате и както преди продължавате да служите на вътрешните си слабости, понякога ми се ще да удуша някого от вас и след това и самият аз да се обеся!... Заради това, че съм можал както трябва да ви размърдам.

Не можем да ви обучим на каквото и да било, можем единствено да ви дадем тласък. За да търсите вие сами Духа си, за да търсите сами себе си. Ако не започнете да го правите това, никой не може да ви помогне, на никого не сте потребни!

Равнявайте се със себе си, приятели мои, скъпи мои, добрички мои. Равнявайте се със себе си!

 

! Човек – това не е тялото! Човек – това не е разума! Човек – това не е душата! Човек  е всичко това заедно! Това е цялата Вселена!

 

Мирзакарим Норбеков

„Опитът на един глупак – 2”