Представяме ви първи откъс от книгата на големия психолог и създател на семейните констелации, Берт Хелингер - Бизнес съвети - Успех в живота и професията. Може да купите книгата ТУК. yes

Из главата Редът по ранг

Точното място

„Точното място следва определен ред. Не можем нито да го изберем, нито да го завладеем. Не можем да го подарим или да го загубим. То се подчинява на по-висш ред, който определя точното място на всеки, който творчески разпределя правилното място на всеки от нас поотделно. Единствено когато е на правилното си място, всеки и всичко е в унисон с творческата сила, която – наред с всичко друго – създава и осигурява реда – успешно и в унисон със себе си.

В сферата на бизнеса този ред по ранг често се нарушава, а това има огромни последици за неговия успех.

Мъжете и жените

В някои култури и общности мъжете получават приоритет по ранг пред жените. Затова в много семейства първото момче се смята за първородно дете дори ако има една или няколко по-големи сестри. Констелацията показва, че ако по-късно той поеме бизнеса на родителите си като предпочитан наследник, понякога този бизнес би желал да отиде при по-голямата сестра вместо при него. За да може бизнесът да продължи да се развива успешно, в този случай момчето би трябвало да отстъпи на сестра си приоритета, който по право е неин, и трябва да заеме мястото, което му се полага според ранга – втори или дори по-нисък.

След това служителите в този бизнес ще дишат по-свободно. Сега ще почувстват, че самите те и работното им място се подчиняват на по-добър ред. Това ще увеличи желанието им да полагат максимални усилия.

Следователно това наистина е много важно, когато става въпрос за предаването на семейния бизнес на следващото поколение.

Основателят

Нещата стоят по различен начин, когато някой основава собствено предприятие. Първото място винаги принадлежи на основателя.

Позволено ли е тогава той да привлече в бизнеса друг член от семейството, дори на равна или на ръководна позиция?

В предприятието се прилага същият ред по ранг, както в семейството. Основателят на предприятието заема първото място – в същия ред, според който в семейството родителите се отнасят към децата. Основателят е създател на предприятието. Бизнесът става нещо като негово дете. Следователно никой не може да оспорва първото място на основателя или да споделя това място с него.

В рода основателят има определено място като едно от децата, заемащо своето положение според правилното място в семейната линия на братята и сестрите, например второ или трето дете.

Когато други членове на семейството са включени в предприятието, може да възникне конфликт между двете системи – бизнес системата и семейната система.

Когато бащата на основателя поеме важна роля в този бизнес, той все пак е на второ място след основателя. Въпреки че на бащата е отредено първото място в семейството, в рамките на бизнеса той го предава на основателя. Конфликтът между системите може да се избегне, когато се признават и спазват различните рангове както в едната, така и в другата система. 

Когато основателят включва в бизнеса по-големите си братя или сестри и им дава лидерска позиция, конфликтът става неизбежен. Като основател, предприемачът е с по-висок ранг от брата или сестрата, а от друга страна, той е с по-нисък ранг – като по-малкото дете. Често по-възрастният брат или сестра се държат така, сякаш той или тя са с по-висок ранг в бизнеса от основателя, въпреки че тук те трябва да приемат по-ниския ранг. Конфликт от този характер няма да възникне, когато по-малките братя и сестри станат част от бизнеса.

Надявам се, че няма да ви доскучее, ако продължа да разширявам списъка с рангове в дадено предприятие. Те играят решаваща роля за успеха или неуспеха. Следващият пример ще изясни нещата и може би ще бъде шокиращ за мнозина.

Съпругът и съпругата

Независимо дали искаме да вярваме, или не, наблюденията показват следното: по правило семейството се справя по-добре, ако мъжът заема първо място, а съпругата и децата следват мъжа, в случая дори в буквалния смисъл. Това става съвсем ясно, когато мъжът и жената идват от различни страни, от различни култури и езици. В този случай съпругата и децата буквално са последвали бащата на семейството в неговата държава и език.

Очевидно има допустими изключения, но това правило по принцип трябва да се отбележи и спазва.

Да следваш, изобщо не означава да се подчиняваш, да оставяш мъжа да управлява, тъй като в този смисъл и двамата родители са равни. В семейството обикновено жената е тази, която води, а мъжът ѝ служи и я следва.

След това въведение стигаме до темата за отношенията съпруг-съпруга, които разглеждаме тук.

Когато жената е започнала собствен бизнес или когато нейните родители са ѝ предали своя бизнес, тя заема първото място в него, дори по отношение на съпруга си. Позволено ли ѝ е да отрежда роля на съпруга си в своя бизнес? Може би роля, равна на нейната, или дори водеща?

Не – според моите наблюдения – все още не съм срещал изключение. В крайна сметка съпругът съсипва бизнеса на жена си.

Можем да предположим какво стои зад това. Така че ето още няколко наблюдения и предположения.

 

biznes saveti, uspeh v zhivota i profesiyata

Предположения

 Тези, които в дадено предприятие искат да заемат по-високо положение и ранг от това, което е подходящо за тях, ще се провалят. Нарушаването на реда и ранга е основната причина за разорението в много области. Всяка трагедия започва с нарушаването на реда и ранга.

Какво означава това в семейните отношения? Някой, който има по-нисък ранг, като например детето, се опитва да помогне на някого, който е с по-висок ранг – например на майката или бащата.

Същото важи и за предприятието. Някой с по-нисък ранг – например, защото е дошъл по-късно, но иска да заеме първото място, като отстрани законния притежател на тази длъжност, ще доведе предприятието до фалит. За да спаси бизнеса, този човек трябва бързо да бъде заменен от някого, който спазва реда.

Сега се връщаме към отношенията между съпруг и съпруга. Ако мъжът е включен в бизнеса на жена си, например в равностойно положение, няма да мине много време и той ще заеме първото място в него – вътрешно и външно, тъй като така е свикнал в семейството си. Но няма да успее в това. Той винаги ще остане номер две особено в очите на служителите. Бизнесът също не го иска. Единствената власт, която му остава, е силата да унищожава. Преувеличавам, разбира се, но що се отнася до реда по ранг, най-важното е заложено на карта. Това е въпрос на живот и смърт – включително и в бизнеса.

Нещата са различни, когато жената се включи в бизнеса на съпруга си и заеме равна позиция. Според реда в семейството тя е свикнала да заема второто място. Тя е в хармония с него и същевременно може да се чувства равна. Нейният принос в бизнеса се приема за полезен и служителите я третират като равна на съпруга ѝ.

Братята и сестрите

Когато няколко братя и сестри поемат предприятието от родителите си, се прилага редът на братята и сестрите. И така, първото дете – независимо дали е момче, или момиче – заема първата позиция, а заедно с това и водещата роля. Останалите следват според ранга на възрастта си.

И отново тук важи правилото: съпрузите на сестрите остават извън всичко това. Съпругите на братята могат да бъдат включени, но само заедно с техните съпрузи, без самите те да заемат някакъв ранг.

Но нещата стоят различно, ако някой от братята и сестрите има специален талант и следователно поема водещата роля в предприятието. Това означава, че в този случай трябва да се приеме втори ред на ранговете – според личните способности и постигнатите резултати.

Двоен ред по ранг

Както изглежда, в една болница лекарите са на първо място, а след тях идват медицинските сестри и другите специалисти. Чрез констелацията човек може веднага да разбере къде е подходящото място за всеки един в целия екип.

Преди лекарите идва администрацията. Подобно на мъжа в семейството администрацията е отговорна за външната защита на предприятието и за икономическата основа, на която то се изгражда и от която зависи безпроблемната работа на болницата.

Следователно съществува определен ред по ранг според ролите и тяхното значение за успешното управление на предприятието. И в различните отдели също има ред по ранг според продължителността на членството. Тези два реда трябва да се съблюдават паралелно и едновременно.

Например, когато някой заеме първата позиция в лидерството, но е дошъл последен като член на този екип, той или тя притежава първото място в ръководството на предприятието. Що се отнася до отношенията в екипа обаче, този човек ще заема последната позиция, тъй като се е присъединил последен. Ако се държи в съответствие с това от човешка гледна точка като последния – редно е служителите да му оказват необходимата помощ. Въпросът е дали този човек ръководи повече, или по-малко успешно? Той знае, че е подкрепян отдолу.

Обратно, сред персонала също се наблюдава двоен ред по ранг. Който е служил на това предприятие най-дълго, заслужава дължимото уважение. Никой от дошлите по-късно не може да оспори тази позиция. Въпреки това дългогодишните членове трябва да си спечелят това място чрез съответните усилия и постижения. Ако се отпуснат, по-високият ранг заради продължителността на службата не ги предпазва от последствията заради по-слабите им постижения. В едно предприятие постиженията са на първо място. Това е достатъчно като предварителни пояснения.“

ВСИЧКИ КНИГИ НА БЕРТ ХЕЛИНГЕР ПОРЪЧАЙТЕ С КЛИК НА СНИМКАТА: