Когато пациентът казва на лекаря, че му се е прищипал нерв, физиолозите отговарят пределно кратко: «Нервите не болят. Те нямат болеви рецептори». Тогава кое боли? Болят само тъканите, които имат рецептори за болка. Най-много те се съдържат в мускулите, връзките и сухожилията, обяснява в книгата си „Остеохондрозата не е присъда!“ д-р Сергей Бубновски.

Мускулите съставляват 40-60 % от тялото. Именно те помагат не само на сърцето да транспортира кръвта по съдовете, изпълнявайки функциите на малки сърца, те отговарят и за всеки дял на тялото. И ако една и съща мускулна група получи спазъм, нервите снемат чрез окончанията си тази информация от болевите рецептори на мускулите и я предават в цен­тралната нервна система (през гръбначния мозък към главния). Там информацията се разшифрова и по същите нервни пътища се дава заповед на мускула да работи така, че да премахне спазъма, а заедно с него и отока, който в действителност е истинската причина за болката.

 

Ще приведа един прост пример. Навеждате се рязко и ... се сецвате! Какво правите в първите секунди, най-често неосъзнато? Хващате се за гърба с едната ръка, а другата използвате като опора, опитвайки се да се изправите. По този начин извършвате първото лечеб­но действие, тоест движение. Как да се изправите? Докрай или не съвсем? Няма значение. В тези първи секунди вие не гълтате хапче. Това става по-късно, ако не можете да се движите нормално. А сега, при спазъм на мускулите, се опитайте да ги РАЗТЕГНЕТЕ. Нататък по закона на физиологията трябва да използвате системата на правил­ните движения, тоест кинезитерапията. Но вие не знаете правилата й и затова отначало се плашите от болката! Не разбирате още, че това е сигнал на тялото за запуснатост или напротив, за умора на мускулите в зоната на болката, и се обаждате на «Бърза помощ» или пращате някого в аптеката, като продължавате с помощта на лекарствата нездравословния начин на живот. Към кинезитерапевта се обръщате по-късно, когато лекарствата вече не помагат, а болката се усилва, тъй като мускулите атрофират при обездвижване. Те са много и болят, когато умират! Често виждам на рентгенограмите на стари хора пълна липса на здрави прешлени и дискове, а болка няма, защото всички мускули са атрофирали и вече няма какво да боли. Вярно, тези хора ходят превити на две, със ситни стъпчици. И често нощем.... направо в леглото. Харесва ли ви? Мисля, че отговорът е ясен.

 

Сергей Бубновски

„Остеохондрозата не е присъда!“