Какво трябва да се знае, преди да започнем да изпълняваме програмата за възстановяване на ставите според принципите на модерната кинезитерапия, обяснява в книгата си „Болят ме коленете. Какво да правя?” д-р Сергей Бубновски - създателят на кинезитерапията, който разработвайки своята методика успя да се вдигне на крака след 27 години с патерици:

 

  • Трябва да започне лечение на коляното дори то да се намира в стадий на оток и остри болки при свиване. За тази цел най-напред се изпълняват декомпресионни упражнения за възстановяване на лимфодренажа при работа на бедрените мускули, както и на кръвообращението и микроциркулацията на ставата за премахване на хипоксията на хрущяла.
  • Трябва да се спазва принципът на последователно­стта и постепенността. За тази цел е нужно търпение.

Също така трябва да се овладее техниката на диафрагменото дишане при изпълнение на упражненията за профилактика и премахване на мускулните болки. За това можете да прочетете по-подробно в книгата «Хернията на гръбнака не е присъда!».

С две думи, когато изпълнявате дори най-простите упражнения за болен крак след продължителна хипокинезия (недостатъчно изпълнение на силови физически упражнения), вие задължително ще изпитвате, особено през първите 4-6 дни, по-силни болки в мускулите на този крак. Може дори да ви се стори, че състоянието ви се е влошило. Но по-зле не може да бъде по принцип, тъй като коляното още след първите упражнения започва да се свива, макар и едва-едва. Болките в мускулите се предизвикват от адаптацията, тоест привикването към новия режим на съществуването ви. За да протича този адаптаци­онен режим по-леко, препоръчвам компрес с лед на коляното след изпълнение на упраж­нението, а в случай на увеличаване на отока на ставата – и по време на изпълнението.

Защо, ще попитате, при лимфодренажа и декомпресионните упражнения отокът се увели­чава?

Отговарям. За да премахнете отока, най-напред трябва да проправите път или пътечка, където преди изпълнение на упражнението капилярите са били блокирани както в зоната на коляното, така и по-нагоре – в мускулите на бедрото. И ето че мускулите започват да действат, усилва се кръвотокът, а все още няма проход. Нужно е известно време, ден или два, и капилярите ще си проправят път нагоре по крака, включвайки колатералите и анастомозите, тоест създавайки обходни пътища. Трябва да потърпите.

Същото е при автомобилното задръстване. Докато не тръгне поне една кола, тапата ще става все по-голяма.

И още нещо: ако сте започнали да изпълнявате лечебните упражнения под ръководството на специалист по кинезитерапия, обръ­щайте се само към него, ако възникнат въпроси или съмнения в правилността на прилаганата методика. Всеки друг лекар или специалист, незапознат с принципите и методите на модерната кинезитерапия, преди всичко ще ви посъветва да прекратите изпълнението на всякакви упражнения.

И ще го направят именно специалистите, които дълго са лекували ставата ви без всякакъв резултат.

  1. Принцип на самоконтрола.

Водете си дневник на оздравяването, където всеки ден, след всяко занятие, да отбелязвате статистиката на свършената работа, тоест количеството движения в упражнението, броя упражнения, всички промени в натоварването (в кг), ако е тренажор, или броя на гумените амортисьо­ри. Измервайте пулса и кръвното си налягане преди и след изпълнение на упражненията.

Безопасният пулс, свидетелстващ за добра ра­бота, е 140 ± 5 удара в минута веднага след изпълнение на упражненията. Но след 5 минути той трябва да се забави приблизително с 50 процента.

Ако след 5 минути стойностите не са паднали с 50 процен­та (например до 120-125 удара), значи сте се престарали, затова намалете или упражненията, или натоварването (кг).

Но най-важното! Не бива да се боите нито от тахикардията, нито от пови­шаването на систоличното (горното) налягане след упраж­ненията. И не бързайте да увеличавате натоварването! Трябва да се боите само от едно – от невъзможността да изпълните упражненията!

Затова следете долните цифри (диастоличните) при промяна на кръвното налягане. Те трябва да намаляват, тъй като работещите мускули на краката разтоварват кръга на кръвообращението и снемат натоварването от сърдечния мускул. (Можете да прочетете по-подробно за този феномен на скелетната мускула­тура в книгата «Остеохондрозата не е присъда!».)

И така ден след ден. Главната задача е да си върнете качеството на живота, тоест да се избавите от зависимостта от други хора.

Това може да се постигне практически във всяко състоя­ние, ако използвате посочените принципи на възстановяване!

 

Сергей Бубновски

„Болят ме коленете. Какво да правя?”