Геше Майкъл Роуч е посветен Будистки монах. Той завършва университета Принстън, а титлата „геше” (майстор на Будизма)получава от манастира Сера Мей ( тибетски манастир по късно преместен в Индия) след 22 години обучение. Геше Майкъл изучава Будисткото учение от 1981 година, има научна степен по санскритски, владее тибетски и руски език.

През изминалите 20 години развива духовните принципи на будизма в многобройни проекти. Работил е за диамантна компания в Ню Йорк, има издадени няколко книги, основател на Диамантния планински университет.

Официална страница: www.geshemichaelroach.com 

„Това, което най-често източва енергията, са всички негативни емоции: гняв; ревност; надеждата, че другите ще се провалят; желание на нараним някого, за да получим това, което искаме. Ако се надяваме да имаме повече енергия, трябва да се опитваме да спрем негативните си емоции и да помагаме на тези около нас да спрат техните.

Начинът е лесен. Просто помнете, че писалката идва от нас самите; всичко, което някой казва, за да ни раздразни, също идва от нас самите, защото ние сме казали нещо подобно на някого другиго – миналата седмица, вчера, тази сутрин. И ако ние спрем, те също ще спрат.“