Андрю Гроув за ролята на мениджъра като модел за подражание

Докато се прехвърляме от място на място и вършим каквото изисква работата ни, ние представляваме модел за подражание на хората в организацията ни - за подчинените ни, сътрудниците и дори шефовете ни. Това споделя в книгата „Високоефективният мениджмънт” Андрю Гроув - един от най-влиятелните бизнес лидери на ХХ век. Той е един от основателите на корпорацията Intel и истинска легенда в Силициевата долина, а в книгата споделя и онагледява с много примери своите успешни управленски практики. Своеобразният учебник по мениджмънт събира в себе си всичко от планирането на времето до набирането на перфектните кадри и създаването на успешен екип до освобождаването от длъжност на някого, когато се налага.  

Много е казано и написано за това как мениджърът трябва да бъде лидер. Фактът е, че не може да бъде посочена нито една отделна мениджърска активност, която да характиризира лидерската позиция и нищо не ръководи по-добре от примера. С тези си думи имам предвид нещо съвсем директно. Ценностите и поведенческите норми не се втълпяват лесно с приказки или бележки, а се предават изключително ефективно, като нагледно се върши каквото трябва да се върши.

Всички мениджъри трябва да се държат така, че да бъдат виждани да упражняват влияние, но трябва да го правят по свой собствен начин. Някои от нас се чувстват удобно да комуникират с големи групи и да говорят открито за чувствата и ценностите си. Други предпочитат да работят с хората на четири очи в тиха и по-интелектуална обстановка. Тези и други стилове на лидерство биха подействали, но само ако осъзнаваме и съзнателно подчертаваме необходимостта да бъдем модел за подражание за хората в организацията ни.

И за миг не помисляйте, че начинът, по който описах лидерството, важи само за големи мащаби. Застрахователен агент в малък офис, който постоянно води лични разговори по телефона, въвежда набор от ценности за допустимото поведение на всички работещи за него. Адвокат, който се връща от обяд в офиса си леко пиян, върши същото. От друга страна, началник във фирма, малка или голяма, който гледа сериозно на работата, илюстрира за сътрудниците си най-важното мениджърско качество сред всички.

Голяма част от мениджърската работа е свързана с разпределянето на ресурси: работна ръка, пари и капитали. Но един най-важен ресурс, който разпределяме ден за ден е нашето собствено време. На теория винаги могат да се набавят повече пари, работна ръка или капитал, но нашето собствено време е абсолютен ограничен ресурс за всеки от нас. Разпределянето му и следователно употребата му заслужават сериозно внимание. По мое мнение това как подхождате към собственото си време се явява най-важен аспект в ролята ви на модел за подражание и лидер.

 

„Високоефективният мениджмънт”

Андрю Гроув