Синонимът на всичко прекрасно е август. Месецът носи мирис на море, а любимото нещо са споделените залези. Дългите дни и още по-дългите нощи, наситени с емоции, спонтанните пътувания, солените целувки и морския бриз, са само част от пакет „лято“. Август, който ни дарява с лунички, гали кожата с меки слънчеви лъчи, вмъква се през отворените широко врати и прозорци като прохладен бриз, идващ с цел да отнесе поне засега тревоги и мисли. Хубав аксесоар към този златен, като тена ни, месец е една книга. В плажната чанта, в раницата, в хладилната чанта, в ръка – перфектен аксесоар.

Вечният въпрос „Защо да чет а?

Много е написано и казано за смисъла на четенето през годините, нито ще повтарям всичко, нито ще се опитам да привлека вниманието ви с някакъв deep цитат. Но все пак ще спомена нещото, което стои в основата, четенето е един от главните начини за развитие на въображението. На съвременния бъдещ системен читател се предлага толкова много алтернативи на реалността, стотици начини и възможности да използва въображението на някой друг, без да напряга и развива своето собствено, че чак е невъзможно на моменти книгите да се вместят в тази картинка. Каква загуба! Ако отправим поглед към бъдещето, именно всички написани съчинения са ключът към създаването на нещо уникално. Книгата, през всички векове, е високо ценена, а способността ѝ да накара читателя да мисли творчески, да развие и приложи собственото си въображение, а не нечие чуждо, я прави толкова уникална.

Още едно от многото предимства е, че четенето възпитава. То ни развива интелектуално, емоционално ни балансира, помага да обогатим бедния си речник, сиреч компенсира „недостатъчните“ думи за устното изразяване на хаотичните ни мисли. Ако първото предимство не ви е било достатъчно или сте го сметнали за скучно и клише, то не че това не се знае, то тази втора причина е златното разковниче на нещата.

Кой иска беден речник в днешно време???

Любопитен факт, без да си признаваме кой колко чете и по колко време отделя, редовните четатели (включително и през лятото) имат по-добра техника. Но не техника за оборудване. А каква? Това е обемът и качеството на прочетения текст в минута. Колкото по-бързо четете, с толкова повече информация можете да се запознаете за по-кратко време. Това е, когато си още малък и те карат да четеш пред целия клас за определено време даден текст. Поне при мен беше унизително. Но тази техника на четене не е въведена само заради оценките. Тя е необходимост и за по-лесното въприемане на текста при останалите предмети като химия, физика, история, та дори и математика. Ако избягвате редовното четене, „механизмът“, който се е развил у вас, ще бъде нарушен.

А вие кое мислит е е най-полезнот о нещо кат о практ ика на чет енет о?

(Да насърчим четеното при малките)

Книгите могат да помогнат на човек да осъзнае множеството ценности, които съществуват в света, да запознаят бъдещи читатели с духовни и морални ценности на обществото и да допринесат за неговото развитие и образование.