Дългоочакваното продължение вече е факт! Очаквайте през септември книгата "Опитът на един глупак 6" от Мирзакарим Норбеков. Днес ви представяме откъс от изданието. 

Mirzakarim Norbekov on Twitter: "https://t.co/DbrhIy0e8l"

 

Да Ви задам един такъв въпрос, какво е това интуицията? Какво значи точно за Вас? Колко често в живота си използвате интуицията или смятате, че я нямате и винаги стреляте извън мишената и целите небето? Преди да давам инструкции за развитие, тренировки, засилване на интуицията Ви, си помислих и реших да напиша отделна глава, да разкажа какво представлява интуицията, за какво е необходима и как се ползва.

В живота, скъпи мой, няма рецепти освен медицински. Е, разбира се, навсякъде има собствени рецепти. Например архитектите прилагат някакви основи на своите рецепти, но основно се занимават с творчество.

Benedicte Crombez - Kinésiologie, kinésiologue, géobiologue, harmonisation  habitat, énergies, radiesthésie

Художниците също имат основи за творчеството си, включително платно, бои и четки. Като повтарят опита на предишните майстори, стигат до тяхното ниво. И по-нататък какво? За да добият собствено лице, собствено име в историята на изобразителното изкустсво, в живописта, трябва да вървят нататък, натам, докъдето другите майстори не са стигнали.

Човешкият живот точно по същия начин като платното има външна и вътрешна задължителна атрибутика. А по-нататък какво се появява? По-нататък е импровизацията, по-нататък е творчеството, по-нататък вече всеки има собствен път. Ако беше лесно да се живее по рецепти, на света би имало някакви специални магазини, където щеше да пише „Рецепти за всякакви жизнени ситуации”. Виждали ли сте такива магазини? Щанд за щастие, щанд за бъдещи тъщи, щанд за бъдещи снахи или зетове или отдел за предприемачи. Въпреки че има разни книги по бизнес и тям подобни, уреди и рецепти няма.

ЖИВОТЪТ е импровизация, всеки

живот е импровизация.

Във всяка импровизация обаче има строги ноти, седем ноти. С Вас ще изучаваме елементарните детски ноти и това, как да ги използваме нататък. Значи тази нота, този инструмент със седем струни и множество клавиши, който  ние с Вас ще изучаваме, се нарича интуиция.

Нека да започнем отдалеч.

Какво ще кажете, ако Ви предложа с връхчето на опашката си да тренирате ловене на мухи. Съгласете се, че това предизвиква във Вас неясно чувство, в най-добрия случай усмивка, защото при повечето хора такава опашка липсва и не може да бъде трениран органът, който поначало липсва.

Но от анатомията в училище знаем, че понякога може да се появи рядък животински атавизъм: сред милиони хора на някого му се появява опашчица, но това вече не се смята за норма.

Relying on intuition - should you always trust your gut feelings?

Интуицията се отнася именно към онази територия на трениране на липсващата опашка. Всеки човек има интуиция, при всекиго тя повече или по-малко работи. В специални случаи, когато ни настига вдъхновение или когато се стига до извънредна степен на умора на нервната система, нашият ум вече опъва копитата си на четири страни, изплезил език, лежи на прашния междуселски път и вика: „Ще пукна, прави каквото щеш, постъпвай както щеш”. В този момент интуицията започва да ни води в живота.

Вдъхновението или извънредната стресова ситуация са двата случая, когато човек получава достъп до интуицията.

Едната от тези ситуации е изключително полезна във всяко отношение – вдъхновението. Когато посредством промененото състояние на съзнанието можеш да получиш достъп до интуицията и посредством това състояние да получиш достъп до неизвестни събития, случили се във времето и пространството, и да избираш между тези събития най-добрия подходящ за теб вариант.

Втората ситуация е, когато човек поради прекалено износване на организма може да получи достъп до интуицията. Този вариант е абсолютно неприемлив, защото износването на организма е износване на нервната система, износване на всичко онова, което води до плачевни резултати.

Six Verbs That Make You Sound Weak (No Matter Your Job Title)

С какво първият вариант е по-добър от втория? Тъй като вдъхновението, промененото състояние, което задейства механизмите на подсъзнанието, на съзнанието, включително и на целия организъм, не носи износване на организма, то е по-приемливо. Съществува и трети случай – стресова ситуация, когато ни заплашва изключително мощна опасност за живота ни, за живота на хората, за които носим отговорност. Има и още други моменти, когато се събужда интуицията.

ИНТУИЦИЯТА е механизъм за защита

на самия живот.

Нататък, за да говорим за каквото и да било, трябва лекичко да се отдръпнем в посока на информация, която сякаш няма отношение към интуицията.

Има ли хора, които не изпитват любов към близките? Ако вземем например цялото човечество, всеки човек има някакви свои средностатистически възможности, способности, таланти… Някои неща има, други няма. Защото без недостатъци е единствено Творецът, без кусури е единствено Създателят. Ние сме обикновени хора, всеки от нас си има своите бръмбари в главата или свое, да го наречем така, жизнено пространство, където трева не никне. Специалистите са установили отколе старото като в математиката правило: някои се раждат с каменно сърце. Да, хубавецо мой.

Знаете ли, че при определен брой, при един микроскопичен процент хора по целия свят не се появяват, не се развиват чувства, елементарни чувства –състрадателност, доброта? При тях мозъкът работи по такъв начин, че възпитанието, стеклите се обстоятелства в живота им, генетиката, духовното възпитание и разни такива фактори са направили така, че е невъзможно да се развие съвест. За щастие, такива хора са единици сред останалите.

Има едни такива болни, на пръв поглед не опасни социално, които са способни да се учат на всичко… освен на любов. У някои хора напълно липсва способността да учат, при тези хора този блок на паметта в главата им е с фабричен дефект, при тях от деца съществува отхвърляне на възможността за учене, омраза, неприязън към него, към училището. С пръчка, с принуда наистина могат да научат нещо елементарно, но дори до средна оценка не могат да го докарат, да не говорим за отлична.

Teacher's Intuition | Harvard Graduate School of Education

Какво искам да кажа с този идиотски пример? Някого го влече математиката, някого го влече историята, някого музиката, всеки от нас си има своите таланти, някой е страхотен шлосер, а някого Господ е направил невероятен дърводелец, а някой е талантлив с нещо друго.

Ето че вече се приближаваме с Вас към важните неща. Има хора, при които интуицията е хипертрофирала, срещат се и хора, за които е невъзможно да тренират интуицията си. Именно онези, при които е невъзможно да тренираш интуицията, са такъв микроскопичен процент… Значи, скъпи мой, интуиция имат почти всички. Но рядко са тези, при които тя съвсем липсва, рядко има и такива, при които тя е свръхвисока. Още в началото на деветдесетте години имах такова влечение: при първа възможност при среща с някой сполучил човек се опитвах по някакъв начин да проверя интуицията му. С всякакви правди и неправди го молих да се тества, черно-белите карти винаги ги мъкнех в джоба си.

И какво мислите? Колкото е високо нивото на дейност на бизнесмена, колкото е успешен, точно толкова е развита интуицията му. Не искам да обявявам на всеуслушание имена. Мнозина от тях ги знаете. Точно тези, от които бях възхитен, тези, при които в 100 от 100 случая отговорите бяха правилни, днес управляват, притежават изключително мощни организации. И тогава забелязах една ясна закономерност – между интуицията и постиженията; взаимовръзката между интуицията и постиженията.

Интуицията отваря достъп до една специална памет…

The Neurobiology of Intuition or Your Gut Feelings - Exploring your mind |  Gut feelings, Intuition, Episodic memory

Ето, току-що използвах думата памет. Когато си спомняте изминалия месец, миналите години, живота си, Вие си спомняте от тях някакви фрагменти, някакви ярки преживявания. Точно тези яркоемоционални моменти запомняме.

В обичайното си състояние, когато обръщаме мислено поглед назад към преживяното, събитията, които си спомняме в движение, много често са прикачени към някакви емоционални изблици. Всяко ново мощно емоционално преживяване на нещо прекрасно или обратното – на нещо отрицателно – лепи към себе си събития и те остават в паметта за дълги години, за десетки години. Някои интересни хора, някои личности, към които сме били привързани, ги помним с всичките им детайли.

Интуицията е и памет за бъдещето.
Те са подобни: да си спомним какво е било в миналото
или да си спомним какво е било в бъдещето.

За миналото няма варианти, а в бъдещето има.
В бъдещето вариантите са безкрайни. За миналото
няма избор, а в бъдещето има
.

 

- Откъс от книгата "Опитът на един глупак 6" от М. С. Норбеков

Очаквайте през септември