Защо семейството е предприятие, ревността е признак на неувереност, на краля му е нужна кралица и ласката е по добра от думата? - прочетете „Мъжете и жените“ от руския психотерапевт Михаил Литвак и ще разберете. 

 • Ако на човек в семейството всичко е благополучно, то веднага можеш да го поставиш на ръководна длъжност.

 • Избий си от главата тази глупост с мъжлетата. Просто трябва да се запознаеш с мъжете. Много жени мислят така: ще дойде рицарят на белия кон и ще ме отведе в прекрасното царство. Не! Ще дойде, но ще отведе не теб, а ако по погрешка те вземе теб, то ще те захвърли накрая.

 • Трябва да се подготвиш за срещата с мъжа. А подготовката трябва да стане така: трябва да се избавиш от желанието да привързваш мъжа към себе си. След това, когато от всяка среща с мъжа започнеш да получаваш удоволствие, ти няма да проявяваш желание да го задържиш. Ето тогава той ще остане! Аз знам, че ще стане така.
  • Аз знам теорията, че ако правилно визуализираме някакъв образ, то той ще стане реалност...  Да, тогава идва онова, което ти е нужно. В главата ти се е сформирал образът на мъж, с когото няма да бъдеш щастлива. Ти вече си имала такива. Ако искаш да имаш други, по-добри, трябва сама себе си да промениш. Тогава ще се промени и обкръжението ти.

 • Какво е това психологически развод? Обяснявам: когато по едни или други причини разводът е невъзможен, се стига до психологически развод. Дълбоко в душата си ти преставаш да възприемаш мъжа си като съпруг, отнасяш се към него както към съседа, който няма никакъв ангажимент към теб.

 • Човек, с когото се общува сложно, е примитивно устроен. Колкото човек е по-координиран, толкова по-лесно се общува с него. Например има автомобили с механични скоростни кутии – сложно е да ги управляваш. Има и такива с автоматични скорости, които са лесни за управление, но са по-сложно устроени. Затова по-добре да имате работа с прост човек, а не със сложен. Сложният характер е примитивно устройство. Сложното устройство е лесно за употреба.

  • А трябва ли да общуваме с бившите си мъже? Не, защо? Кой ги знае в какво са се превърнали. Не си струва особено, ако си имаш някой. Защо ви е да слушате ненужни въпроси? Неотдавна консултирах един младеж. Той се свързал с една жена, която му заявила, че при нея се е върнал един мъж, с когото тя била в любовни отношения преди пет години, и този мъж искал да се срещнат.
  •  
 • Той и казал: „Срещай се, но след това не съм сигурен как ще постъпя, ще си тръгна или ще остана“.
  • Ако съм имала близък приятел преди няколко години, може ли да се срещна с него, да побъбрим, или по-добре да не се свързваме?
  • Може. Само не разбирам защо не си го изхвърлила от сърцето си? Вашият мъж може да каже така: „Срещай се и се махай от мен“.
  • А аз мога да отговоря на мъжа си:„Когато приятел се обръща към мен по някакъв повод, значи е възможно да има необходимост от помощ?“
  • Мъжът може да помоли: „Да, но не е нужно да организирате възпоменателна вечер в ресторант, а след това да отидеш с него в хотела. Решете този въпрос по телефона“. Ако ти каже така, не отиваш. За мъжа ти ще бъде факт, че не е единствен. Опасна ситуация!

 • Напомням, че сексът има няколко стадия. Отначало платоничен, когато само се любувате на обекта на своята любов, а в мислите си искате да преспите с него, мислите за него, мечтаете. Платоничният стадий трябвало да е кратък. След него моментално трябва да се премине към втория – пионерския или работещия, който помага да опознаете човека, а това става, като поработите с него. Работещият стадий трябва да е продължителен. Дори когато вашите отношения не завършат с нищо конкретно, то вие придобивате опит, който след това ще ви влезе в употреба. След това идва ред на комсомолския стадий, предсексуалния - прегръдки и целувки, този стадий трябва да бъде пределно кратък, защото въздържанието води мъжа до импотентност, а жената до полудяване. И накрая настъпва самият сексуален стадий.

 • Ето още едно доказателство за моето твърдение, когато отношенията между двамата родители не са наред, то синът става психологически мъж на майка си, при което майката преминава всички стадии на интимни отношения със сина си освен сексуалния.

Трябва да се избавим от манията за величие. Трябва да сме по-скромни. Ти трябва да се научиш да разсъждаваш така: „Всички успяват да се справят с предметите и аз ще успея, а ако не се получи, то може да ме накажат“. Някой от вас получавал ли е двойки в института? Разбира се. Какво най-много сте запомнили от ученето? Правилно: тези предмети, по които сте получили двойки. Неуспехът стимулира човека и той го запомня през целия си остатък от живота. Неуспехът е седем пъти по-полезен от успеха. На първо място той те кара да си замислиш защо се е получило така, а не иначе и следващия път се държиш по друг начин, а когато ти провърви, то и следващия път се държиш както по-рано. А източник на всичките ни неблагополучия е застоят, тоест постоянният успех. Ето защо, когато дойде несполуката, следкато внимателно я анализираш, трябва да чакаш успеха.

Михаил Литвак е известен руски психолог и психотерапевт,  член-кореспондент на РАЕН, кандидат на медицинските науки, написал над 20 книги, две от които  „Принципът на сперматозоида“ и „Психологическо айкидо“.  Автор  на множество семинари на тема корекция на отношенията и моделиране на съдбата, благодарение на които хиляди хора, включително и в България, успяха да решат проблемите с комплексите и вътрешните си страхове. В  „Мъжете и жените“ Литвак дава конкретни съвети как да намерим общ език с другия пол и да живеем заедно в храмония.