Действие е синоним на мощно движение по посока на дългосрочните ви цели. То превръща мечтите в реалност. Действието изисква усилия, което не е лесно. Трябва да задействаш дисциплината, силата на волята и рационалния подход. Просто действай означава да извършваш правилните необходими за теб действия: да приключиш с отлагането и да работиш активно върху целта. Бездействието е или липса на действия, или действие в противоположна на твоята цел посока. За човека, който иска да спре да пуши, всяко дръпване представлява бездействие.

Проект “Време е за действие” - Младежко европейско общество

В думите „Просто действай“ някой вижда неоправдан риск: просто скачай във водата, без да знаеш колко е дълбоко, и си строши гръбнака; просто вземи скъп потребителски заем и изгуби всичко, просто яж захар и си се кефи. Прави всичко лесно, не бери грижи за последиците. Хората често имат изопачена представа за риска. Неведнъж ми се е случвало да гледам водачи, които правят смъртоносно опасни маневри по пътя, за да спечелят още една-две минути. Това не е „Просто действай! Действай просто!“, това е идиотщина. Защо да си рискуваш живата, след като изгодата толкова нищожна?

Затова пък в бизнес проектите или в другите възможности да осъществят мечтата си, хората съзират огромен риск. Появяват им се множество фиктивни страхове за това, че идеята им няма да се задейства, мечтата им ще загине, че ще бъдат изхвърлени от „стадото“, всички ще се отвърнат от тях. Не се боят от безсмислената смърт, а се страхуват да опитат да станат по-силни, това си е отговорност, а те така са свикнали – да не носят отговорност. Просто за мен е недопустимо да взема заем, за да придам живот на мечтата, преди сам да съм спечелил за нея. Просто да разчиташ на наследство и да го чакаш десетки години, е бездействие.

Coping with fear and anxiety is challenging, here are some tools to help -  The Life You Can Save

Накрая, когато чуват „Действай просто“, започват да ми дават пример с работата на неврохирурзите. Такива едни любители на споровете и крайностите. Говоря съвсем за други неща.

„Действай просто“ не значи да разтуриш всичко, да напуснеш работа, да зарежеш семейството. Мнозина могат да разтурват. В този случай липсва втората неразделна част – необходимостта от съзидание. Ако рушите, тогава знайте поне какво ще построите на това място. В Германия има закон, който забранява да се събарят стари здания и дори да се секат старите дървета в двора ви, ако не представите план на това какво ще се строи или сади на тяхно място. Преди всичко станете Стопанин на живота си, това е фундамента на съзиданието.

Growing a Pong Pong Tree from Seed - Thinglish Lifestyle

В дъното на душата си всеки знае за него си какво е действие и какво бездействие. Кое го прави по-добър, кое не. Вслушайте се в себе си. Ако бихте взели решение по който и да било въпрос, когато сте с една година по-възрастен, кое бихте сметнали за правилно действие сега? Дайте повече власт на бъдещото си Аз, нали то понася върху себе си последиците от днешните ви действия. Свободата на човека се изразява точно в това, нещо в себе си да приеме, нещо в себе си да промени.

- За поръчка: Просто действай! Действай просто! 

Просто действай, действай просто